Bidragsbelopp fristående huvudmän

Förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2023

Inom förskola och fritidshem utgår bidrag efter ålder och schematid. Ovan anges 1 faktiskt barn = 1 viktat barn.
Socialt index ingår inte i bidragsbelopp ovan.

Verksamhet

Kostnad före adm.

Adm. 3%

Moms 6%

Avgifter

Bidrag per barn/elev och år

Bidrag per barn/elev och månad

Förskola

116 703

3 501

7 212

-10 371

117 045

9 754

Förskoleklass

64 645

1 939

3 995

0

70 579

5 882

Grundskola åk 1-3

72 263

2 168

4 466

0

78 897

6 575

Grundskola åk 4-6

80 637

2 491

5 132

0

90 665

7 555

Grundskola åk 7-9

106 248

3 187

6 566

0

116 002

9 667

Fritidshem

36 479

1 094

2 254

-7 349

32 479

2 707

 

 

Gymnasieskola 2023

Bidraget består av ett grundbelopp som innefattar kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%). Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Avgift för elev antagen på NIU-utbildning tillkommer på beloppet. Programinriktat individuellt val - priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer. Lärlingsutbildning - pris enligt aktuellt programinriktnings pris. Samverkansavtal med Örebro kommun finns.

Program

Kostnad före adm. och moms

Adm. 3%

Totalt exkl. moms

Moms 6%

Total prislista

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete

113 973

3 419

117 392

7 044

124 436

Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad

134 589

4 038

138 627

8 318

146 944

El och energiprogrammet
Elteknik

136 658

4 100

140 758

8 445

149 204

Ekonomiprogrammet
Ekonomi / juridik

101 404

3 042

104 447

6 267

110 713

Estetiska programmet,
Estetik och media

123 827

3 715

127 542

7 653

135 195

Estetiska programmet
Musik

144 622

4 339

148 960

8 938

157 898

Fordons och transportprogrammet
Personbil

143 118

4 294

147 411

8 845

156 256

Fordons och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner

155 947

4 678

160 625

9 638

170 263

Fordons och transportprogrammet
Transport

178 832

5 365

184 197

11 052

195 248

Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion

125 705

3 771

129 476

7 769

137 245

Introduktionsprogrammet
Yrkesintroduktion

147 895

4 437

152 332

9 140

161 472

Introduktionsprogrammet
Individuellt alternativ

148 412

4 452

152 865

9 172

162 036

Naturvetenskapsprogrammet,
Naturvetenskap

101 575

3 047

104 623

6 277

110 900

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap och samhälle

101 575

3 047

104 623

6 277

110 900

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

138 395

4 152

142 547

8 553

151 100

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

104 827

3 145

107 972

6 478

114 450

Samhällsvetenskapsprogrammet
Medier, information och kommunikation

104 827

3 145

107 972

6 478

114 450

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

104 827

3 145

107 972

6 528

115 324

Teknikprogrammet
Teknikvetenskap

134 714

4 041

138 755

8 325

147 081

Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik

134 714

4 041

138 755

8 325

147 081

Teknikprogrammet
Design- och produktutveckling

134 714

4 041

138 755

8 325

147 081

Vård och omsorgsprogrammet

115 456

3 464

118 920

7 135

126 055

Senast uppdaterad