Interkommunal ersättning

Förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2023

Verksamhet

Kostnad före adm.

Adm. 3%

Avgifter

Bidrag per barn/elev och år

Bidrag per barn/elev och månad

Förskola

116 703

3 501

-10 371

109 833

9 153

Förskoleklass

64 645

1 939

0

66 584

5 549

Grundskola åk 1-3

72 263

2 168

0

74 431

6 203

Grundskola åk 4-6

80 637

2 491

0

85 533

7 128

Grundskola åk 7-9

106 248

3 187

0

109 435

9 120

Fritidshem

36 479

1 094

-7 349

30 224

2 519

Text

Gymnasieskola 2023

Ersättningen består av ett grundbelopp som innefattar kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader (3%). Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i ersättningen.

Avgift för elev antagen på NIU-utbildning tillkommer på beloppet.
Programinriktat individuellt val - priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer.
Lärlingsutbildning - pris enligt aktuellt programinriktningspris.
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.

Program

Kostnad före adm.

Adm. 3%

Total IKE

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete

113 973

3 419

117 392

Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad

134 589

4 038

138 627

El och energiprogrammet
Elteknik

136 658

4 100

140 758

Ekonomiprogrammet
Ekonomi / juridik

101 404

3 042

104 447

Estetiska programmet
Estetik och media

123 827

3 715

127 542

Estetiska programmet
Musik

144 622

4 339

148 960

Fordons och transportprogrammet
Personbil

143 118

4 294

147 411

Fordons och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner

155 947

4 678

160 625

Fordons och transportprogrammet
Transport

178 832

5 365

184 197

Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion

125 705

3 771

129 476

Introduktionsprogrammet
Yrkesintroduktion

147 895

4 437

152 332

Introduktionsprogrammet
Individuellt alternativ

148 412

4 452

152 865

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

101 575

3 047

104 623

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap och samhälle

101 575

3 047

104 623

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

138 395

4 152

142 547

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

104 827

3 145

107 972

Samhällsvetenskapsprogrammet
Medier, information och kommunikation

104 827

3 145

107 972

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

104 827

3 145

107 972

Teknikprogrammet
Teknikvetenskap

134 714

4 041

138 755

Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik

134 714

4 041

138 755

Teknikprogrammet
Design- och produktutveckling

134 714

4 041

138 755

Vård och omsorgsprogrammet

115 456

3 464

118 920

Idrottsprofil 2023

Priserna har bestämts i enlighet med rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner i samråd med Riksidrottsförbundet, och justeras med skolindex varje år.


Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet.

Inriktning

Per helår

Per termin

Individuell idrott

19 466

9 733

Lagidrott

16 221

8 111

Anpassad gymnasieskola 2023

I ersättningen ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader 3%. Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.

Verksamhet

Kostnad före adm.

Adm. 3%

Total IKE

Individuellt program

535 39416 062551 456

Fordonsvård och godshantering

495 13714 854509 992

Hotell, restaurang och bageri

490 60514 718505 324

Hälsa, vård och omsorg

487 71014 631502 342

Samhälle, natur och språk

487 71014 631502 342

Senast uppdaterad