Hitta på sidan

Klagomål

Här hittar du information om hur du gör om du vill klaga på något i våra verksamheter.

Vi vill veta om det är nåt du inte är nöjd med! Därför är det viktigt att vi snabbt får information om det som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Klagomål på verksamhet

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i vår verksamhet bör du i första hand vända dig till personalen. Du kan kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje! Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Lindesbergs kommun. Fråga rektorn om vem du bör kontakta, eller skicka e-post på någon av adresserna nedan.

Vill du klaga på något inom förskola, grundskola (även förskoleklass och fritidshem), anpassad skola, gymnasieskola eller anpassad skola?

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Vill du klaga på något inom vuxenutbildningen?

masugnen@lindesberg.se

Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men vill du ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du kan lämna ditt klagomål och även andra synpunkter digitalt i vår e-tjänst:

Synpunkter på vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte har möjlighet att lämna dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post.

  • Gäller klagomålet förskola, grundskola (även förskoleklass och fritidshem), anpassad skola, gymnasieskola eller anpassad skola skickar du klagomålet till adressen: Barn- och utbildningsförvaltningen, 711 80 Lindesberg.
  • Gäller klagomålet vuxenutbildningen skickar du det till adressen: Tillväxtförvaltningen, 711 80 Lindesberg.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål. Det gör vi skyndsamt, men du får räkna med att det kan ta 2-3 dagar innan du får en första återkoppling. När ditt ärende avslutas får du alltid ett svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Tänk på att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Innan handlingen lämnas ut görs en sekretessprövning för att se om det finns känsliga uppgifter som kan leda till besvär för den person som uppgifterna handlar om.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Du hittar mer information på deras webb, här:

Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad