Kulturskolans integrationsprojekt

Vi på kulturskolan driver en rad olika integrationsprojekt som du som kommuninvånare kan ta del av.

Våra projekt är öppna för alla, från helt nyanlända till personer födda i Sverige. Deltagarna i projekten är i alla åldrar från små barn till vuxna. De flesta är skolbarn i åldrarna 7 till 18 år.

Hux Flux

2015 startade vi "Hux Flux" som är ett integrationsprojekt där barn, unga och vuxna träffas. Projektet finansieras av medel från Migrationsverket. Här har vi skapat en mötesplats för att ta vara på den kulturella mångfald vi har i vår kommun. Syftet med Hux Flux är att förbättra situationen för de nyanlända och att främja integrationsprocessen.

Öppettider kulturskolans kulturgård

Kulturskolans populära kulturgård Hux Flux har öppet på onsdagskvällar, med dans och bildskapande verksamheter på programmet.

Integrationsprojekt

Sedan hösten 2015 har Kulturskolan Garnalia, under olika former, jobbat med integrationsskapande verksamheter som finansieras av bidrag från statens Kulturråd. Samtliga verksamheter är avgiftsfria för deltagarna.

Här har vi skapat en mötesplats för elevgrupper som normalt inte når varandra vilket berikar alla elever på skolan. Genom gemensam aktivitet skapas förutsättningar för att träffa nya vänner och fler får komma in ett kreativt nätverk som förhoppningsvis öppnar för fler utvecklings­möjlig­heter inom studier, fritid och arbetsliv.

I slutet av augusti 2018 beslutade regeringen om en ny förordning för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum. Du kan läsa mer om nya regler för kulturskole­bidraget på kulturrådets webbplats.

Kulturrådet - nya regler för kutlturskolebidraget Länk till annan webbplats.

Integrationsprojekt på Lindeskolan

Hösten 2016 startade vi ett integrationsprojekt på Lindeskolan. Här kan gymnasiets elever gratis och under skoltid delta i valfri konstart. Vi har sedan starten haft gitarr- och pianoundervisning riktad mot nyanlända. Målgruppen är de nyanlända, men verksamheten är öppen för alla elever.

Integrationsprojekt på Ekbackens skola

Våren 2017 startade vi dansundervisning på Ekbackens skola. Här kan eleverna gratis i direkt anslutning till efter skoltid delta i dansundervisning. Målgruppen är de nyanlända, men verksamheten är öppen för alla elever.
Hösten 2018 har vi även startat en grupp för bildskapande verksamhet.

Integrationsprojekt på Vedevågs skola

Vår- och hösttermin 2017 och vårtermin 2018 har vi haft dansundervisning på Vedevågs skola. Här kan eleverna gratis i direkt anslutning till efter skoltid delta i dansundervisning.

Integrationsprojekt på Björkhagaskolan

Hösten 2018 startade vi dansundervisning på Björkhagaskolan. Här kan eleverna gratis i direkt anslutning till efter skoltid delta i dansundervisning. Målgruppen är de nyanlända, men verksamheten är öppen för alla elever.

Integrationsprojekt på Fröviskolan

Från hösten 2018 har vi musikverksamhet på Fröviskolans fritidsgård.

Integrationsprojekt Orkester Flux

Som en transformation av kulturgården Hux Flux har världsmusikensemblen ”Orkester Flux” vuxit fram och startar upp hösten 2018. I orkestern möts ungdomar och vuxna från olika bakgrunder och olika delar av världen och musicerar tillsammans.

Vi kommer att tillsammans med stråkorkestern Musica Linde delta i en konsert torsdagen den 29/11. Det finns plats för fler medlemmar, så du som sjunger eller spelar instrument, kom och prova på onsdagar klockan 18-20 i Kulturum på Lindeskolan.

Frågor om projekten besvaras av kulturskolans integrationssamordnare eller av kulturskolans rektor.

Kontakt om kulturskolans integrationsprojekt

Erik Lundqvist, rektor

erik.lundqvist@lindesberg.se

0581-811 97

Klas Friman, integrationssamordnare

Gitarr, Hux Flux

klas.friman@lindesberg.se

073-356 38 84

Johan Wennman, integrationssamordnare

Ensemble, media

johan.wennman@lindesberg.se

070-493 26 57

Senast uppdaterad