Klagomål

Här hittar du information om hur du gör om du vill skicka in ett klagomål kopplat till någon av våra verksamheter.

Vi vill veta om det är något som du inte är nöjd med. Därför är det viktigt att vi snabbt får information om det som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Klagomål på verksamhet

Kontakta oss om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i vår verksamhet bör du i första hand vända dig till personalen. Du kan exempelvis kontakta ditt barns förskollärare eller mentor. Tycker du inte att du får rätt hjälp kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd bör du i första hand använda vår e-tjänst Synpunkter på vår verksamhet. Länk till e-tjänsten finns längre ned på den här sidan.

Kontakta förvaltningsledning

Om du vill kan du vända dig direkt till ledningen för barn-och utbildningsförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.

Synpunkter på vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men vill du ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du kan också skicka in ditt klagomål via e-post på någon av adresserna nedan.

Förskola, grundskola (även förskoleklass och fritidshem), anpassad skola, gymnasieskola eller anpassad skola

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Vuxenutbildning

masugnen@lindesberg.se

Har du inte har möjlighet att lämna dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post.

  • Gäller klagomålet förskola, grundskola (även förskoleklass och fritidshem), anpassad skola, gymnasieskola eller anpassad skola skickar du klagomålet till adressen:

    Barn- och utbildningsförvaltningen, 711 80 Lindesberg.

  • Gäller klagomålet vuxenutbildningen skickar du det till adressen:

    Tillväxtförvaltningen, 711 80 Lindesberg.

Vad händer efter du har skickat in ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål. Vi gör det skyndsamt, men du får räkna med att det kan ta 2-3 arbetsdagar innan du får en första återkoppling. När ditt ärende avslutas får du alltid ett svar. Om du har valt att vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Tänk på att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär det. Innan handlingen lämnas ut görs en sekretessprövning för att se om det finns känsliga uppgifter som kan leda till besvär för den person som uppgifterna handlar om.

Har du frågor om hanteringen av klagomål?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen via e-postadresserna ovan.

Är du inte nöjd med hanteringen av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Du hittar mer information på deras webbplats.

Skolinspektionen - Missförhållanden i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad