Nationella prov

Här hittar du datum för nationella prov.

Förberedelselektion inför delprov B

Fredag 24/11 klockan 08:30–09:00
Sal: Smedjan

Delprov B (läsförståelse)
Tisdag 28/11 klockan 08:30-11:30 (Obs! Samling 08:20)
Sal: Smedjan

Förberedelselektion inför delprov C

Fredag 1/12 klockan 08:30–10:30
Sal: Smedjan

Delprov C (Skriva)
Måndag 4/12 klockan 08:30-11:30 (Obs! Samling 08:15)
Sal: Ässjan/Kättingen

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Tisdag 21/11 klockan 08:00-12:00 (Obs! Samling 07:40)
Sal: Ässjan

Senast uppdaterad