Diarium

Den mesta informationen som skickas till eller upprättas inom kommunen är allmän och offentlig och därmed tillgänglig för den som vill ta del av dem.

För att lättare sortera de allmänna och offentliga handlingarna har varje förvaltning sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar registreras. Handlingarna består av information och kan bland annat vara e-post eller tjänsteanteckning från samtal.

Postlista

Postlistan är en service som kommunstyrelsens kansli erbjuder allmänhet och media för att visa vilka handlingar som kommer in.

Är du intresserad av att ta del av någon handling kontakta Annette Eklund via e-post kommun@lindesberg.se, telefon 0581-810 86 eller kommunens växel 0581-810 00.

Senast uppdaterad