Ärenden och handlingar - diarium

Information som kommer in till kommunen eller skickas ut från kommunen är allmän handling. En allmän handling ska vara tillgänglig för den som vill ta del av den.

Varje förvaltning har ett eget diarium där allmänna handlingar registreras och förvaras. Handlingarna kan bland annat vara e-post eller ett inlämnat medborgarförslag.

Det finns handlingar som inte får lämnas ut för att de innehåller exempelvis personliga uppgifter. Dessa handlingar styrs av regler för sekretess.

Postlista

Postlistan är en sammanställning av kommunstyrelseförvaltningens och tillväxtförvaltningens registrerade handlingar som kommer in och skickas ut.

Är du intresserad av att ta del av någon handling kontakta Annette Eklund via e-post till Lindesbergs kommun, telefon 0581-81086 eller kommunens växel 0581-81000.

Prenumerera på postlistan

Du kan även prenumerera på postlistan så får du en e-post med en länk till ny och uppdaterad information.

Innehåll

Senast uppdaterad