Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras de kommunala handlingar som ska bevaras för eftervärlden. Detta för medborgarnas rätt till insyn, för forskning och för det lokala och nationella kulturarvet.

Vill du ta del av allmänna handlingar?

Hos oss kan du ta del av allmänna handlingar från kommunens nämnder och förvaltningar. Vissa handlingar är belagda med sekretess och i de fallen görs en sekretessbedömning innan vi kan lämna ut handlingen. Det är kostnadsfritt att begära ut kommunens handlingar.

Vi ansvarar även för arkiv från de kommuner som fanns innan Lindesbergs kommun bildades 1971. Kommunerna som fanns innan sammanslagningen var:

 • Lindesbergs stad
 • Linde kommun
 • Ramsbergs kommun
 • Fellingsbro kommun
 • Frövi köping
 • Näsby kommun.

Beställ kopia av skolbetyg

Du kan beställa kopior av skolbetyg från grundskolan, gymnasiet, särskolan och vuxenutbildningen via vår e-tjänst.

Beställ kopia av skolbetyg Länk till annan webbplats.

Sök och forska i kommunarkivet

Vi har material från nästan alla skolor som har funnits i kommunen. Materialet består främst av examenskataloger.

Vi har arkiv från fattigvården och barnavården från 1800-talets mitt och framåt där man kan följa hur vår sociala verksamhet har vuxit fram.

Du kan läsa i protokoll från olika styrelser och nämnder och ta del av hur olika beslut har fattats. Som exempel kan nämnas att vårt första protokoll från Stadsfullmäktige i Lindesbergs stad är från 1883.

Du har även rätt att titta på dina egna journaler, som till exempel din elevhälsovårdsjournal.

Du kan söka i våra arkivförteckningar.

Förteckningar från Lindesbergs kommunuarkiv Länk till annan webbplats.

Nationella Arkivdatabasen, NAD Länk till annan webbplats.

I Lindesberg finns också ett kulturhistioriskt arkiv för dig som är intresserad av lokalhistoria.

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

Handlingar ur arkivet

Vissa handlingar publiceras inte. Det gäller handlingar som innehåller sekretess, personnummer eller andra känsliga uppgifter.

Den 21 oktober 1974 beslöt kommunfullmäktige att en ny högstadieskola skulle byggas på Stadsskogen och 1976 togs det första spadtaget.

Den 18 januari 1978 beslöt skolstyrelsen att skolan ska heta Stadsskogsskolan och de första eleverna började på hösten samma år.

Fotograf: okänd

Klicka på bilder för att zooma.

Vy över platsen där skolan ska byggas i november 1975.Förstora bilden
Vy över platsen där skolan ska byggas med skjutbanan i förgrunden i november 1975.Förstora bilden
Byggplatsen drabbad av vårfloden i april 1977.Förstora bilden
Utsikt från skjutbanevallen 1977.Förstora bilden
Den blivande gymnastikhallen i september 1977.Förstora bilden
Vy över bygget av Stadsskogsskolan i oktober 1977.Förstora bilden
Bygget av Stadsskogsskolan i oktober 1977.Förstora bilden
Taklagskrans på Stadsskogsskolan november 1977.Förstora bilden
Inne i idrottshallen på Stadsskogsskolan i februari 1978.Förstora bilden
Stadsskogsskolan i juli 1978.Förstora bilden

Invånare i Lindesbergs kommun 1971-2022

Graf över invånare i Lindesbergs kommun 1971-2022. Grafen presenteras i text på sidan.Förstora bilden

Antal invånare per årtal i Lindesbergs kommun:

 • 1971, 24 132 invånare.
 • 1980, 24 956 invånare.
 • 1990, 24 663 invånare.
 • 2000, 23 525 invånare.
 • 2010, 23 034 invånare.
 • 2020, 23 658 invånare.
 • 2022, 23 435 invånare.

Invånare i Lindesbergs stad 1800-1968

Graf över invånare i Lindesbergs stad 1800-1968. Grafen presenteras i text på sidan.Förstora bilden

Antal invånare per årtal i Lindesbergs stad:

 • 1800, 736 invånare.
 • 1820, 624 invånare.
 • 1840, 776 invånare.
 • 1860, 1091 invånare.
 • 1880, 1585 invånare.
 • 1900, 1930 invånare.
 • 1920, 3027 invånare.
 • 1940, 4355 invånare.
 • 1960, 6010 invånare.
 • 1968, 6869 invånare.

Kommunarkivets uppdrag

Kommunarkivet ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Lindesbergs kommun hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Uppdraget utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmän handling, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Kontakta kommunarkivet

Arkivarie

Annelie Söderberg

annelie.soderberg@lindesberg.se

0581-810 42

Senast uppdaterad