E-tjänster och digitalisering

I dagens Sverige använder vi flitigt Internet och våra smarta telefoner för att sköta ärenden, söka information, boka och betala - när och där det passar var och en av oss.

Ny teknik, digitalisering och internet är även några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom offentlig verksamhet. Digital delaktighet är en demokratisk angelägenhet. Användandet av ny teknik ökar medborgarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande.

Den tekniska utvecklingen skapar också nya funktioner som ger möjlighet till snabb hantering av ärenden, effektiva arbetsprocesser och en nätverksförvaltning som förenklar myndighetskontakter för enskilda och företagare.

Med införandet av en e-tjänsteportal, där vi samlar kommunens e-tjänster och blanketter, blir det lättare för dig som medborgare att följa dina ärenden på enklare sätt. På "Mina sidor" får du en överblick av dina ärenden, vad du skickat in och om de beviljats.

För att utföra dina ärenden med hjälp av e-tjänst, behöver du ha tillgång till ett Mobilt Bank ID. Du beställer Mobilt BankID via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad.

Vad är MobiltBankID?

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Vad är en e-tjänst?

Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ibland även som en mobilapplikation (app). En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och kräva inloggning.

Några av de appar som finns i Lindesbergs kommun idag är:
Besöksappen (Näringsliv och turism)
Schoolsoft och Dexter (för skolan)
Matilda (Måltidsenheten)

Senast uppdaterad