Kartor och ritningar

Lindesbergs kommun ansvarar bland annat för kartor över kommunens geografiska yta.

Använd kartan

I Lindesbergs karta kan du själv mäta sträckor eller ytor. Du hittar även en del av kommunens utbud markerat i kartan. Använd menyn Visa på kartan.

Karta över Lindesbergs kommun där du kan göra urval och mäta sträckor eller ytor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationskarta för Örebro län

I kartan kan du hitta information om länets naturreservat, fornlämningar, riksintressen, vattenskyddsområden och mycket mer. Kartan fungerar bra i mobilen, plattan och datorn.

Informationskarta Örebro län på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I våra arkiv

I Lindesbergs kommuns arkiv finns bland annat detaljplaner, stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser med tillhörande handlingar.

Kommunen har även byggnadsritningar som tillhör de flesta byggloven som beviljats i kommunen. Det arkivet innehåller främst fasad- och planritningar.

Du kan ta del av materialet

För att få ta del av en ritning eller handling kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen på telefon eller via e-post.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad