Regler och styrande dokument

Förutom lagar och regler har kommunen egna planer, policys och program som styr och reglerar de olika verksamheterna.

Det kan till exempel handla om vilka riktlinjer vi arbetar efter när det gäller jämställdhet, personalpolitik och renhållning.

Senast uppdaterad