Kommunarkivet

På kommunarkivet förvaras de kommunala handlingar som ska bevaras för eftervärlden. Detta för medborgarnas rätt till insyn, för forskning och för det lokala och nationella kulturarvet.

Vill du ta del av allmän handling

Hos oss kan du ta del av allmän handling från kommunens nämnder och förvaltningar. Vissa handlingar är belagda med sekretess och i de fallen görs en sekretessbedömning innan vi kan lämna ut handlingen. Det är kostnadsfritt att begära ut kommunens handlingar.

Vi ansvarar även för arkiv från de kommuner som fanns innan Lindesbergs kommun bildades 1971. Kommunerna som fanns innan sammanslagningen var:

  • Lindesbergs stad
  • Linde kommun
  • Ramsbergs kommun
  • Fellingsbro kommun
  • Frövi köping
  • Näsby kommun

Hitta i samlingarna

Du kan söka i våra arkivförteckningar på följande sidor:

Förteckningar från Lindesbergs kommunuarkiv Länk till annan webbplats.

Nationella Arkivdatabasen, NAD Länk till annan webbplats.

Beställ kopia av skolbetyg

Du kan beställa kopior av skolbetyg från grundskolan, gymnasiet, särskolan och vuxenutbildningen via vår e-tjänst.

Beställ kopia av skolbetyg Länk till annan webbplats.

Släkt- och hembygdsforskning

För dig som forskar eller släktforskar har vi material från skolarkiv som till exempel:

  • examenskataloger
  • dagböcker
  • elevförteckningar.

Vi har arkiv från fattigvården och barnavården från 1800-talets mitt och framåt där man kan följa hur vår sociala verksamhet har vuxit fram.

Du kan läsa i protokoll från olika styrelser och nämnder och ta del av hur olika beslut har fattats. Som exempel kan nämnas att vårt första protokoll från Stadsfullmäktige i Lindesbergs stad är från 1883.

Du har även rätt att titta på dina egna journaler, som till exempel din skolhälsovårdsjournal.

Kommunarkivets uppdrag

Kommunarkivet ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Lindesbergs kommun hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Uppdraget utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmän handling, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Kontakta kommunarkivet

Arkivarie

Annelie Söderberg

annelie.soderberg@lindesberg.se

0581-810 42

Har du frågor om bygglov, vatten och avlopp kontaktar du Samhällsbyggnad Bergslagen.

Servicecenter

servicecenter@sbbergslagen.se

0587-55 00 40

Senast uppdaterad