Släkt- och hembygdsforskning

För dig som forskar eller släktforskar har vi material från skolarkiv som till exempel examenskataloger, dagböcker och elevförteckningar.

Examenskatalog 1940

Examenskatalog Lindesbergs folkskola, klass 4 a, 1940

Vi har arkiv från fattigvården och barnavården från 1800-talets mitt och framåt där man kan följa hur vår sociala verksamhet har vuxit fram.

Du kan läsa i protokoll från olika styrelser och nämnder och ta del av hur olika beslut har fattats. Som exempel kan nämnas att vårt första protokoll från Stadsfullmäktige i Lindesbergs stad är från 1883.

Du har även rätt att titta på dina egna journaler, som till exempel din skolhälsovårdsjournal.

Senast uppdaterad