Bolag och kommunalförbund

Lindesbergs kommun har bildat en koncern med ett moderbolag, tre dotterbolag och ett antal dotterdotter­bolag.

Organisation kommunens bolagFörstora bilden

Klicka på organisationsschemat för att få upp en större bild.

Bolag som Lindesbergs kommun äger

Linde Stadshus AB

Moderbolaget Linde Stadshus AB (Stadshus) styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen, och är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Henrik Arenvang, VD

0581-810 34

henrik.arenvang@lindesberg.se

Linde Stadshus AB - styrelse Länk till annan webbplats.

Sammanträdestider, kallelser och protokoll för Linde Stadshus AB

Fastigheter i Linde AB (FALAB)

Ska direkt eller indirekt genom sina dotterbolag äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, bedriva nybyggnation av lokaler och bostäder, bedriva fastighetsförvaltning åt annan, samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Roger Sixtensson, VD

0581-870 14

roger.sixtensson@libo.se

Fastigheter i Linde AB (FALAB) - styrelse Länk till annan webbplats.

Lindesbergsbostäder AB (LIBO)

Ett allmännyttigt bostadsföretag som ska vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud och förvaltning av i huvudsak bostäder med målet att bidra till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning samt integration.

Roger Sixtensson, VD

0581-870 14

roger.sixtensson@libo.se

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) Länk till annan webbplats.

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) - styrelse Länk till annan webbplats.

Linde Energi AB (LEAB)

Bolagets syfte är att svara för eldistributionen och fjärrvärmeförsörjningen inom Lindesbergs kommun.

Joakim Johansson, VD

0581-887 40

joakim.johansson@lindeenergi.se

Linde Energi AB (LEAB) Länk till annan webbplats.

Linde Energi AB (LEAB) - styrelse Länk till annan webbplats.

Linde Energi Försäljning AB

Dotterbolag till Linde Energi AB och bedriver elproduktion samt försäljning av el till slutkunder.

Joakim Johansson, VD

0581-887 40

joakim.johansson@lindeenergi.se

Besök Linde AB

Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i kommunkoncernen ingående besöksanläggningar. Inom denna verksamhet ska bolaget vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, besöks- och verksamhetsort.

Åsa Jönsson-Carlsson, VD

0581-815 72

asa.jonsson-carlsson@besoklinde.se

Besök Linde AB - styrelse Länk till annan webbplats.

Kommunalförbund som Lindesbergs kommun samarbetar med

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats.

Nerikes Brandkår - ledamöter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad