Linde Stadshus AB

Moderbolaget Linde Stadshus AB (Stadshus) styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen, och är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Sammanträdestider

Datum

2 februari

13 april

25 maj, årsstämma

31 maj (extra sammanträde)

12 juni

16 oktober

21 december

Tid och plats

Alla sammanträden startar klockan 13 i lokal på kommunhuset i Lindesberg. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Kallelser

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Linde Stadshus AB består av nio ledamöter inklusive lekmannarevisor och ombud samt ersättare för revisor och ombud.

Ledamöter i Linde Stadshus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Senast uppdaterad