Förvaltningar och nämnder

I nämnderna sitter politiker som beslutar i olika verksamhetsfrågor. Fördelningen av partiernas platser i nämnderna motsvarar den fördelningen som partierna har i fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar vilka ansvarsområden varje nämnd ska ha.

Senast uppdaterad