Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen utför de beslut och uppdrag som barn- och utbildningsnämnden har fattat.

Inom förvaltningens ansvarsområde finns kommunens förskolor, fritidshem, särskola, grundskola, gymnasium och kulturskola.

Kontakt

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltningschef - tillförordnad

Michael Tybell

michael.tybell@lindesberg.se

0581-811 86

Verksamhetschef förskolan

Kristina Öhrn

kristina.ohrn@lindesberg.se

0581-812 27

Verksamhetschef grundskolan - tillförordnad

Åsa Jönsson

asa.jonsson@lindesberg.se

0581-833 56

Verksamhetschef gymnasiet

Staffan Hörnberg

staffan.hornberg@lindesberg.se

0581-813 45

Senast uppdaterad