Samhällsbyggnads-förvaltningen Bergslagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Bygg och miljönämnden och är en gemensam förvaltning för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i fyra enheter.

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med arkitektur, gestaltning och samhällsplanering. Enheten hanterar även kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö, samt långsiktig och hållbar samhällsutveckling genom rådgivning, samverkan, prövning och tillsyn. Enheten arbetar med bygglovs- och anmälningsärenden, ärenden om strandskyddsdispenser för byggnadsverk, bostadsanpassningsbidrag samt tillsyn utifrån plan- och bygglagen.

Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljö samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol.

Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

info@sb-bergslagen.se
Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg

Tillförordnad Förvaltningschef

Marie Jonsson
marie.jonsson@sb-bergslagen.se

0581-830 22

Enhetschef Stadsbyggnadskontoret

Isabella Lohse
isabella.lohse@sb-bergslagen.se

0581-830 05

Enhetschef Bygglovskontoret

Martin Nordh
martin.nordh@sb-bergslagen.se

0581-830 72

Enhetschef Miljökontoret

Hilkka Sievert
hilkka.sievert@sb-bergslagen.se

0581-830 25

Enhetschef Stab

Maria Larsson
maria.larsson@sb-bergslagen.se

0581-831 02

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad