Tillväxtförvaltningen

Tillväxtförvaltningen utför de beslut och uppdrag som tillväxtnämnden har fattat.

Här finns kultur- och fritidsenheten som ansvarar för bland annat kultur- och fritidsfrågor, bibliotek, kulturhistoriska arkivet, och turism.

Vuxenutbildning är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individ i ett demokratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och egenskaper utvecklas. Vuxenutbildningen drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

Förvaltningschef

Magnus Sjöberg

magnus.sjoberg@lindesberg.se

0581-816 21

Kultur- och fritidschef

Kristina Öster

kristina.oster1@lindesberg.se

0581-815 27

Rektor

Catrine Pernros-Eriksson

catrine.eriksson@lindesberg.se

0581-816 16

Rektor sfi och enhetschef samverkansenheten

Lena Varvne

lena.varvne@lindesberg.se

0581-816 05

Arbetsmarknadschef

Zila Conejeros

zila.conejeros@lindesberg.se

0581-816 50

Utvecklingsstrateg

Helena Randefelt

helena.randefelt@lindesberg.se

0581-816 06

Senast uppdaterad