Tillväxtnämnden

Tillväxtutsnämnden ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och kommunens turismverksamhet.

Förutom dessa områden ansvarar tillväxtnämnden även för insatser för att underlägga och påskynda den nyanländes etablering i samhället, biblioteksverksamhet, samordna medborgarservice samt planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar.

Sammanträdestider

Datum

23 januari

14 februari

19 mars

23 april

21 maj

11 juni

20 augusti

17 september

15 oktober

19 november

11 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Tillväxtnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tillväxtnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Tillväxtförvaltningen

Senast uppdaterad