Tillväxtnämnden

Tillväxtutsnämnden ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och kommunens turismverksamhet.

Förutom dessa områden ansvarar tillväxtnämnden även för insatser för att underlägga och påskynda den nyanländes etablering i samhället, biblioteksverksamhet, samordna medborgarservice samt planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar.

Sammanträdestider

Datum

24 januari

21 februari

21 mars

18 april

16 maj

20 juni

22 augusti

19 september

17 oktober

21 november

13 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Tillväxtnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tillväxtnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Tillväxtförvaltningen

Senast uppdaterad