Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd är en förtroendepost i kommunen. Kommunalråden är hel- eller deltidsarvoderade till skillnad från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, som är fritidspolitiker.

Lindesbergs kommun har tre heltidsanställda kommunalråd och ett heltidsanställt oppositionsråd.

Kommunalråd

Bengt Storbacka (S), ordförande i kommunstyrelsen

Kristine Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Mathz Eriksson (C), ordförande i socialnämnden

Oppositionsråd

Pär-Ove Lindqvist (M)

Senast uppdaterad