Kommunens krisorganisation

Stora som små händelser uppkommer dagligen. Vissa händelser får konsekvenser för samhället och andra får det inte. Vid de flesta olyckor, de så kallade vardagsolyckorna, hanterar räddningstjänsten situationen.

Det finns dock situationer där samhällsviktiga funktioner slås ut och där räddningstjänstens resurser inte räcker till. Då måste kommunen stå redo att hantera det som hänt. Kommunen har alltid ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större olycka eller katastrof. Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.

Ett sådant tillstånd brukar kallas för en extraordinär händelse, det vill säga något som går utanför det vanliga. Samma formella krav finns fortfarande på kommunens organisation och arbetsätt när det gäller att fatta beslut som under normalt tillstånd.

Reglerna i kommunallagen gäller fortfarande i en krissituation. Endast om den extraordinära händelsen är så allvarlig att den leder till höjd beredskap finns det möjlighet att göra undantag från kommunallagens regler gällande kommunens organisation och beslutsfattande. En extraordinär händelse inträffar sannolikt inte så ofta. En sak är dock säker - när den inträffar, inträffar den alltid i en kommun.

Externa aktörer

VMA, Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

MSB.se Länk till annan webbplats.

Dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

SMHI.se Länk till annan webbplats.

Civil.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad