VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, id svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Foto: MSB

Information i radio och TV

Radio och TV är de kanaler som används för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

"Hesa Fredrik"

Varningssystemet utomhus består av ljudsändare. De kan användas för varning vid alla typer av faror. I Lindesbergs kommun finns totalt 7 st ljudsändare på följande platser:

 • Lindemaskiner
 • Polishuset Lindesberg fläktrum
 • LIBO Banvägen 28
 • Arwin Meritor fläktrum
 • Korsnäs Frövi fläktrum
 • Frövi norra Bangatan 28 NCC
 • Gamla Polisstationen Frövi Kofallsvägen 1
 • Fröviskolan Frövi

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för information, i första hand P4 Örebro.

Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna viktigt Meddelande och faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Senast uppdaterad