VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som kan används vid olyckor, allvarliga händelser, svåra störningar i samhällsviktiga funktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Bild på Hesa Fredrik. Foto: MSB

Information i radio, TV och SMS

Radio,TV och SMS är de kanaler som används för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen med ett SMS eller genom att ljudsändare används utomhus. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

"Hesa Fredrik" - utomhusvarning

Hesa Fredrik är ett varningssystem som befinner sig utomhus och består av ljudsändare som kan användas för varning vid alla typer av faror.

I Lindesbergs kommun finns totalt 8 st ljudsändare på följande platser:

 • Lindemaskiner
 • Polishuset Lindesberg fläktrum
 • LIBO Banvägen 28
 • Arwin Meritor fläktrum
 • Korsnäs Frövi fläktrum
 • Frövi norra Bangatan 28 NCC
 • Gamla Polisstationen Frövi Kofallsvägen 1
 • Fröviskolan Frövi

Ljudsignalernas betydelse

I fredstid finns två olika varningssignaler. Dessa är ”Viktigt Meddelande” och ”Faran över”.

Vid ett Viktigt Meddelande hörs 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Dessa ljudstötar upprepas 6 gånger. När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information
 • Om du hör signalen när det är kvartalsprov, behöver du inte göra någonting.

Vid Faran över hörs en 30 sekunders lång ljusstöd som signalerar att faran är över.

Kvartalsprov

Utomhusvarningssystemet prövas för att kontrollera den tekniska utrustningen, samt öva de personer som hanterar utomhusvarningssystemet. Detta görs fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Länkar där du kan hitta mer information

Ljussändare för utomhusvarning - msb.se Länk till annan webbplats.

Vad är VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) - msb.se Länk till annan webbplats.

Utomhusvarning, Viktigt meddelande - msb.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad