Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder och vad nämnderna ska arbeta med. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser.

Alltid öppna möten

Alla har rätt att följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats, dessa sker åtta gånger per år. Du har möjlighet att ställa frågor till kommunledningen under punkten "Allmänhetens frågestund".

Webbsändning

Sändningen startar ca tio minuter innan mötets starttid. Sändningen finns tillgänglig i ett dygn efter sammanträdet.

Följ webbsäningen via Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mandatfördelning 2018-2022

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna 9

Moderaterna 8

Centerpartiet 6

Vänsterpartiet 3

Kristdemokraterna 2

Miljöpartiet 1

Liberalerna 1

Landsbygdspartiet oberoende 1

Mandatfördelning 2018-2022. Mandatfördelningen presenteras även som text på sidan.

Arbetet

Arbetet styrs bl.a. av kommunallagen samt av en arbetsordning som kommunfullmäktige själv har antagit. Inför sammanträdet förbereds det av dess presidium (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) och ärendena har behandlats av kommunstyrelsen som lämnar förslag på vilket beslut som ska fattas.

Kommunfullmäktiges presidium

Arnold Bengtsson (S), ordförande

Fredrik Lindmark (M), 1:e vice ordförande

Inga Ängsteg (C), 2:e vice ordförande

Senast uppdaterad