Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förbereda ärenden till kommun­fullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att de beslut som fattas i kommun­fullmäktige verkställs och följs upp.

Sammanträdestider

Datum

31 januari

28 februari

28 mars

24 april

23 maj

13 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

28 november

19 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter som är valda av kommun­fullmäktige.

Ledamöter i Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad