Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förbereda ärenden till kommun­fullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att de beslut som fattas i kommun­fullmäktige verkställs och följs upp.

Sammanträdestider

Datum

30 januari

27 februari

26 mars

30 april

28 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

26 november

17 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter som är valda av kommun­fullmäktige.

Ledamöter i Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad