Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förbereda ärenden till kommunfullmäktige. Den ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Bengt Storbacka (S), ordförande

Jonas Kleber (C), vice ordförande

Pär-Ove Lindqvist (M), oppositionsråd

Senast uppdaterad