Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen utför de beslut/uppdrag som barn- och utbildningsnämnden har fattat.

Inom förvaltningens ansvarsområde finns kommunens förskolor, fritidshem, särskola, grundskola, gymnasium och kulturskola.

Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltningschef

Thomas Lindberg
thomas.lindberg@lindesberg.se

0581-811 86

Verksamhetschef förskolan

Kristina Öhrn
kristina.ohrn@lindesberg.se

0581-812 27

Verksamhetschef grundskolan

Michael Tybell
michael.tybell@lindesberg.se

0581-833 23

Biträdande verksamhetschef grundskolan

Åsa Jönsson
asa.jonsson@lindesberg.se

0581-833 56

Verksamhetschef gymnasiet

Staffan Hörnberg
staffan.hornberg@lindesberg.se

0581-813 45

Senast uppdaterad