Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Barn- och utbildningsnämnden

Linda Svahn (S), ordförande

Magnus Eriksson (C), vice ordförande

Senast uppdaterad