Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Barn- och utbildningsnämnden

Kirstine Andersson (S), ordförande

Magnus Storm (C), vice ordförande

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Senast uppdaterad