Bergslagens överförmyndarnämnd

Kommunerna Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg har en gemensam överförmyndarnämnd som är placerad i Ljusnarsberg.

Om du är intresserad av att bistå en person med funktionsnedsättning eller annat hjälpbehov tar du kontakt med överförmyndaren i kommunen.

Senast uppdaterad