Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen utför uppdrag åt kommunstyrelsen och utgör samtidigt kommunens ledning.

Här finns personalenheten med övergripande ansvar för personalfrågorna såsom förhandlingar med fackliga företrädare, lönekontor med mera.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör också ekonomienheten med ansvar för finansförvaltning, pensionsförvaltning och övergripande ekonomiskt ansvar.

IT-enheten ansvarar för strategiska frågor, stöd och drift gällande IT-verksamhet.

Kanslienheten ansvarar för kommunens administration, tjänstemannaservice till den politiska ledningen, arkivet och har ett övergripande ansvar för samordning av information och webb. Till kanslienheten hör också samordning av finskt förvaltningsområde.

På kommunstyrelseförvaltningen finns också kommunstrateg och måltidsenheten som ansvarar för måltider inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kontakta Kommunstyrelseförvaltningen

Kommundirektör

Henrik Arenvang
henrik.arenvang@lindesberg.se

0581-810 34

Personalchef

Carina Fyrpihl
carina.fyrpihl@lindesberg.se

0581-810 20

Ekonomichef

Gunilla Sandgren
gunilla.sandgren@lindesberg.se

0581-817 17

IT-chef

Andreas Ericsson
andreas.ericsson@lindesberg.se

0581-810 91

Senast uppdaterad