Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i tre enheter.

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med arkitektur och gestaltning, bygglov, tillsyn och samhällsplanering. Enheten hanterar även kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag.

Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol.

Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

info@sb-bergslagen.se
Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg

Förvaltningschef

Martin Lindström
martin.lindstrom@sb-bergslagen.se

0581-817 08

Enhetschef Stadsbyggnadskontoret

Isabella Lohse
isabella.lohse@sb-bergslagen.se

0581-810 66

Enhetschef Miljökontoret

Hilkka Sievert
hilkka.sievert@sb-bergslagen.se

0581-811 65

Enhetschef Stab

Marie Jonsson
marie.jonsson@sb-bergslagen.se

0581-811 36

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad