Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utför de beslut/uppdrag som socialnämnden har fattat.

Socialförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar. Förvaltningens verksamhet bedrivs i tre olika verksamhetsområden, alla verksamhetsområden har en verksamhetschef som ansvarar för att tjänsterna utförs med god kvaltitet.

Verksamhetsområdena är

  • Vård och omsorg, som ansvarar för stöd vård och omsorg för äldre. Inom äldreomsorgen finns bland annat hemtjänst, vård- och demensboenden samt hälso- och sjukvård.
  • Funktionsstöd, som ansvarar för stöd vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning.
  • Individ och familj, som ansvarar för att ge stöd till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, till personer med psykisk funktionsnedsättning samt behandling till personer med missbruksproblem.

Kontakta Socialförvaltningen

socialforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltningschef

Madde Gustavsson
madde.gustavsson@lindesberg.se

0581-816 26

Verksamhetschef vård och omsorg

Jessica Öhlund
jessica.ohlund@lindesberg.se

0581-810 84

Verksamhetschef individ och familj samt funktionsstöd

Inger Österberg
inger.osterberg@lindesberg.se

0581-812 17

Senast uppdaterad