Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamheter inom avdelningarna individ och familj, funktionsstöd samt vård och omsorg.

Socialnämnden har hand om individ- och familjeomsorg som bland annat innefattar försörjningsstöd, familjerätt, vård i familjehem och på institutioner samt förebyggande arbete bland ungdomar.

Socialnämnden ansvarar också för stöd till personer med psykiskt funktionshinder samt för omsorgsverksamheten. Socialnämnden ansvarar vidare för vuxenomsorgen som bland annat omfattar särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och sjukvård.

Färdtjänst och riksfärdtjänst sköts av Länstrafiken.

Sammanträdestider

Datum

13 januari

10 februari

17 mars

13 april

12 maj

16 juni

18 augusti

15 september

13 oktober

10 november

15 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialforvaltningen@lindesberg.se

Ledamöter

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i Socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

socialforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltning

Socialförvaltningen

Senast uppdaterad