Tillväxtförvaltningen

Tillväxtförvaltningen utför de beslut/uppdrag som tillväxtnämnden har fattat.

Här finns kultur- och fritidsenheten som ansvarar för bland annat kultur- och fritidsfrågor, bibliotek, kulturhistoriska arkivet, och turism.

Vuxenutbildning är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individ i ett demokratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och egenskaper utvecklas. Vuxenutbildningen drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

Kontakta Tillväxtförvaltningen

Förvaltningschef

Magnus Sjöberg
magnus.sjoberg@lindesberg.se

0581-816 21

Kultur- och fritidschef

Kristina Öster
kristina.oster1@lindesberg.se

0581-815 27

Rektor

Catrine Pernros-Eriksson
catrine.eriksson@lindesberg.se

0581-816 16

Rektor sfi och enhetschef samverkansenheten

Lena Varvne
lena.varvne@lindesberg.se

0581-816 05

Arbetsmarknadschef

Zila Conejeros
zila.conejeros@lindesberg.se

0581-816 50

Utvecklingsstrateg

Helena Randefelt
helena.randefelt@lindesberg.se

0581-816 06

Senast uppdaterad