Tillväxtnämnden

Tillväxtutsnämnden ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och kommunens turismverksamhet.

Förutom dessa områden ansvarar tillväxtnämnden även för insatser för att underlägga och påskynda den nyanländes etablering i samhället, biblioteksverksamhet, samordna medborgarservice samt planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar.

Tillväxtnämnden

Magnus Storm (C), ordförande

Sofie Krantz (S), vice ordförande

Senast uppdaterad