Tillväxtnämnden

Tillväxtutsnämnden ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och kommunens turismverksamhet.

Förutom dessa områden ansvarar tillväxtnämnden även för insatser för att underlägga och påskynda den nyanländes etablering i samhället, biblioteksverksamhet, samordna medborgarservice samt planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar.

Sammanträdestider

Datum

11 januari

15 februari

15 mars

12 april

10 maj

15 juni

13 september

11 oktober

8 november

13 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Tillväxtnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tillväxtnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Tillväxtförvaltningen

Senast uppdaterad