Utskott för stöd och strategi

Utskottet ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal, information och kommunikation.

Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö, folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet.

Sammanträdestider

Datum

18 januari

8 mars

5 april

11 maj

31 maj

30 augusti

4 oktober

1 november

6 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Utskott för stöd och strategi består av sju ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter i Utskott för stöd och strategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad