Utskott för stöd och strategi

Utskottet ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal och information/kommunikation.

Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö, folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet.

Utskott för stöd och strategi

Bengt Storbacka (S), ordförande

Jonas Kleber (C), vice ordförande

Senast uppdaterad