Valnämnden

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet och har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning.

Valnämnden

Gunilla Remnert (V), ordförande

Bernt Larsson (C), vice ordförande

Senast uppdaterad