Enkelt sätt för dig att meddela fel & brister du upplever i den offentliga miljön

Finns det platser eller miljöer i din kommun där du upplever otrygghet? Berätta var någonstans, i vår gemensamma app för felanmälan hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

I appen kan du enkelt registrera om du upplever en plats som otrygg. Det kan vara bristande belysning, hög växtlighet, mörka platser eller rädsla för att utsättas för brott.

Använd appen när du upplever en plats som otrygg. Vid ett akut brottstillfälle ska du alltid ringa 112.

Ladda ner appen Samhällsbyggnad Bergslagen på Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen Samhällsbyggnad Bergslagen på apple.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka står bakom appen?

Appen är utvecklad i samabete mellan kommunerna i norra Örebro län, Polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet norra Örebro län.

Hur används mina uppgifter i appen?

Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter bedöms mängden och typen av upplevd otrygghet i kommunen. Uppgifterna används sen i kommunens och Polisens åtgärder i det brottsförebyggande arbetet.

BRÅ - som är de lokala brottsförebyggande rådet i varje kommun - har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten lokalt. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Uppgifterna som registreras i appen används även i det arbetet.

Kontakt

Lokala BRÅ i Lindesberg

Henrik Arenvang, kommundirektör

henrik.arenvang@lindesberg.se

Polisen

Stefan Toll, kommunpolis i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg

stefan.toll@polisen.se

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad