Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Lindesbergs kommun, Nora kommun, Hällefors kommun och Ljusnarsbergs kommun har ett gemensamt kommunalförbund där vi samarbetar i kommunal service till invånare.

Ett kommunförbund ska

 • Fungera som en kommun.
 • Bestå av två eller flera kommuner.
 • Vara egen juridisk person.
 • Regleras av kommunallagen.
 • Ha en egen styrelse och basfinansiering.

Våra politiska mål

God ekonomi och hög effektivitet

 • En ekonomi i balans och en långsiktigt hållbara lösningar avseende underhåll, energi, miljö och säkerhet.
 • Vi ska möjliggöra olika driftformer.

Kundperspektiv

 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang av våra medlemskommuner, dess innevånare och våra kunder.
 • Förtroendeskapande åtgärder som dialog, information och tillgänglighet är våra ledord.
 • Vi eftersträvar att kunderna är nöjda med förbundets tjänster och service.

Attraktiv arbetsgivare

 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är som arbetsgivare: samarbetsinriktade, utvecklande och kompetensgivande

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad