Allmänna handlingar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift. Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105). Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Den som önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling.

Är handlingen lagrad i pappersform men inte kan tas fram av en arbetsinsats som anses rutinbetonad så har förbundet ingen skyldighet att hantera beställningen enligt offentlighetsprincipen. En bedömning ska göras, från fall till fall, om frågan ska avvisas eller utföras mot ersättning.

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar

A4, antal kopior och avgifter

 • 1-9 sidor, ingen avgift.
 • 10 sidor, 50 kr.
 • För varje sida därutöver, 20 kr.

A3, antal kopior och avgifter

 • Svartvit 10 kr per sida.
 • Färg 20 kr per sida.

Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar

Antal kopior och avgifter

 • Elektroniskt lagrade handlingar som skickas med e-post, ingen avgift.
 • Inskanning av 1-9 sidor, ingen avgift.
 • Inskanning av 10 sidor, 50 kr.
 • För varje sida därutöver, 2 kr.

Avgift för försändelse

Typ av försändelse och avgift

 • Mindre än 20 gram, ingen avgift.
 • Mer än 20 gram, portokostnad.
 • Postförskott, bud etc, faktisk kostnad.
 • E-post, ingen kostnad.
 • Databärare, till exempel USB-minne, tillhandahålls av förbundet till självkostnadspris.

Avgiften kan erläggas via Swish, faktura eller genom inbetalning till förbundets bankgiro. Vid insättning via förbundets bankgiro eller via Swish ska referens "begäran" anges.

Dubbelsidig utskrift

Avgift gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text blir alltså två sidor.

Särskilt format

Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad