Direktion

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har en politisk ledning som består av en direktion. Direktionen består av nio representanter från våra fyra medlemskommuner.

Tre utav dessa kommer från Lindesberg, två från majoriteten och en från oppositionen. Resterande utgörs av två representanter, en från majoriteten och en från oppositionen, från vardera kommun.

Ordinarie ledamöter

 • Anders Ceder (S) Ordförande, Lindesberg
 • Allan Myrtenkvist (S) V.Ordf, Hällefors
 • Olle Samuelsson (C), Hällefors
 • Jonas Kleber (C), Lindesberg
 • Göran Gustavsson (M), Lindesberg
 • Jan-Rylander (NP), Nora
 • Hans Knutsson (S), Nora
 • Ewa-Leena Johansson (S), Ljusnarsberg
 • Niklas Hermansson (C), Ljusnarsberg

Ersättare

 • Stefan Eriksson (S), Lindesberg
 • Vakant, Hällefors
 • Robert Örtlund (M), Hällefors
 • Lennart Olsson (S), Lindesberg
 • Kent Hiding (KD), Lindesberg
 • Andreas Vidlund (SD), Nora
 • John Sundell (KD), Nora
 • Mattias Svedberg (S), Ljusnarsberg
 • Jörgen Hart (M), Ljusnarsberg

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad