Organisation samhällsbyggnadsförbundet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driver verksamhet inom följande områden

Skattefinansierat

  • Gata och Park
  • Idrotts- och fritidsanläggningar
  • Skogsförvaltning
  • Lokalvård

Avgiftsfinansierat

  • Vatten och Avlopp
  • Avfall och Återvinning

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad