Mål och resultat

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Bowlingklot rullar mot bowlingkäglor. Illustrativ bild.

Senast uppdaterad