Den kommunala koncernen

Här kan du se organisationschema över kommunen och den kommunala koncernen.

Precis som övriga kommuner i landet är Lindesbergs kommun en politisk styrd organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag.

Beroende på vilket område det gäller fattar politkerna i kommun­fullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens nämnder beslut i olika frågor. Kommunens förvaltningar har sedan i uppgift att verkställa de beslut som politikerna fattar.

Förvaltningarna består av omkring 2 000 anställda som tillsammans ansvarar för att kommunens verksamheter fungerar.

Organisationsschema för kommunen 2022

Lindesbergs kommun organisationsbild.Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma.

Organisationsschema för den kommunala koncernen 2022

Lindesbergs kommun organisationsbild över bolagen i koncernen.Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma.

Senast uppdaterad