Hundralappen

Kommunens inkomster består av kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag.

Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Lindesbergs kommun 22,30 kronor per intjänad hundralapp.

Så här fördelas 100 kronor i kommunens verksamheter

Så här fördelas 100 kronor i kommunens verksamheter. Cirkeldiagram som visar fördelningen. Siffrorna presenteras på sidan under bilden.Förstora bilden
Uppdelning av 100 kronor i kommunens verksamheter

Verksamhet

100 kr

Kommungemensam och politisk verksamhet

6 kr

Bygg och miljö

1 kr

Kultur och fritid

1 kr

Gata, park och fritidsanläggningar

5 kr

Turism och näringsliv

0,50 kr

Förskola

10 kr

Grundskola

21 kr

Gymnasieskola

10 kr

Övrig pedagogisk verksamhet

2 kr

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, SFI

3 kr

Vård och omsorg

21 kr

Funktionsstöd

10 kr

Individ och familj

7 kr

Räddningsverksamhet

2 kr

Senast uppdaterad