Resultatportal

Lindesbergs kommuns verksamhetsstyrning består av kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamheten genom att arbeta med att säkerställa verksamhetens grunduppdrag för att uppnå ständiga förbättringar, samt att utveckla verksamheten.

Senast uppdaterad