Styrmodell

Lindesbergs kommun har en styrmodell som ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på verksamhetsutveckling som leder till en förbättring för medborgarna.

Grunduppdraget

Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kommunalt och statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska gör och för vem.

Med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag ska kvalitets­faktorer som är extra viktiga och kritiska för att klara av sitt grunduppdrag tas fram. Faktorerna ska vara kännetecken för god kvalitet och effektivitet.

Utvecklingsmål

Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete för att säkerställa grunduppdraget.

Senast uppdaterad