Kommun och politik - dokument

Här finns styrdokument för kommun och politik.

Bolagsordning och ägardirektiv

Besök Linde AB - BELAB

Fastigheter i Linde AB - FALAB och Lindesbergsbostäder AB - LIBO

Linde Energi AB - LEAB

Linde Stadshus AB

Reglementen och arbetsordning för nämnderna

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Personalområdet

IT och säkerhet

Taxor och avgifter

Övriga riktlinjer och regler

Senast uppdaterad