Mål och resultat

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Bowlingklot rullar mot bowlingkäglor. Illustrativ bild.

Resultatportal

Ett ständigt arbete med kvalitets- och utvecklingsarbete är viktigt för att kvalitetssäkra verksamheten.

Läs mer om vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete i resultatportalen

Styrmodell

Lindesbergs kommun har en styrmodell som ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på verksamhetsutveckling som leder till en förbättring för medborgarna.

Läs mer om vår styrmodell

Senast uppdaterad